Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 20 2017

5455 e3e9 390
Reposted fromcalifornia-love california-love viamyzone myzone
1250 6c66 390
Reposted fromcloouds cloouds viascorpix scorpix

July 16 2017

7031 5840 390

July 11 2017

Nie mając miłości boimy się, że nigdy jej już nie znajdziemy.
— Jakub Żulczyk

July 10 2017

4716 c2c1 390
Reposted fromjestemtutaj jestemtutaj viaviajero viajero
"Czasami dawanie komuś drugiej szansy, jest jak dawanie komuś drugiej kuli, bo nie trafił cię za pierwszym razem"
— ...
Reposted fromSalute Salute viakoloryzacja koloryzacja
Bo nigdy nie myślisz, że ostatni raz jest ostatnim razem. Myślisz, że będzie więcej.
— Meredith Grey
Reposted frommickeymouse mickeymouse viakoloryzacja koloryzacja
0728 c795 390
Reposted fromMaryiczary Maryiczary viakeeplooking keeplooking
I przeklinam siebie z całych sił.
Sam pakuję siebie.
Sam wyrzucam się za drzwi.
— Happysad
Reposted fromaletodelio aletodelio
5779 a823 390
Reposted fromunmadebeds unmadebeds
5869 83e7 390
Reposted fromkimik kimik viaszarakoszula szarakoszula
- Co się dzieje z człowiekiem, kiedy pęka mu serce? 
- Nic. Zupełnie nic. Przecież żyje, pije herbatę, bierze prysznic, czyta książki, czasem nawet się uśmiecha... Z tym, że każda z tych czynności nie ma najmniejszego sensu. Rozumiesz?
Reposted fromxalchemic xalchemic viacytaty cytaty
Zaczynam się zastanawiać, ile razy ja mijałem na ulicy kogoś, kto uciekał, czyj cały świat właśnie się rozpadł.
— Sabaa Tahir "Imperium Ognia"
Reposted fromxalchemic xalchemic viacytaty cytaty
2712 691b 390
Reposted fromxalchemic xalchemic viacytaty cytaty

July 07 2017

Zastanawiam się, ilu osobom nie udaje się być z tymi, których pragną i kończą z innymi tylko z rozsądku.
— Fannie Flagg - Smażone zielone pomidory
Reposted fromdelain delain viapodprzykrywka podprzykrywka
1650 9191 390

July 03 2017

Krocz tak, jakby za tobą szło trzech mężczyzn.
— Oscar de la Renta
Reposted fromflorentyna florentyna viaoxygenium oxygenium
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl