Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

April 23 2017

9159 a3a8 390
Reposted fromcalifornia-love california-love
7562 2688 390
Reposted fromswissfondue swissfondue viaoutofmyhead outofmyhead
0427 4a86
Reposted fromespeon-jpeg espeon-jpeg viaaimiak aimiak
8196 ef66 390
Reposted frompsst psst viascorpix scorpix

April 22 2017

0215 fec2 390
Reposted fromankess ankess viazyta zyta
- Dorosłaś.
- Dorosłam.
- Szkoda. Bycie dorosłym jest okropne. Karuzela ciągle się kręci. A ty nie możesz zejść.
— Grey's Anatomy
Szczerość to drogi dar, nie oczekuj go od tanich ludzi 
— Warren Buffett
Reposted fromataszka ataszka viascorpix scorpix

April 21 2017

Straciałam na Ciebie 1460 swoich dni. Ty, tak naprawdę, nigdy nie straciłeś na mnie ani jednego.
— takie życie proszę Państwa
Reposted fromwetryagain wetryagain viarefuge refuge

April 20 2017

Jest kilka takich tematów, których raczej unikam w towarzystwie, bo jako osoba nieco porywcza, zbyt szybko sięgam w rozmowie po językowego kałasznikowa, używając amunicji typu „ojapierdolę, nie wierzę, że to mówisz”. 
http://missferreira.pl/gdzie-ojciec-nie-moze-tam-matke-posle/
Reposted frommartinif16 martinif16 viacytaty cytaty

April 19 2017

Mam wrażenie, że ja pamiętam o innych ludziach dłużej, niż oni pamiętają o mnie.
— Jarosław Borszewicz
1097 2aa2 390
Reposted fromdrozdzi drozdzi viadzony dzony

April 18 2017

2407 fac8 390
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viamyszkaminnie myszkaminnie
Reposted fromshakeme shakeme viaperseweracje perseweracje
5339 22f8 390
Reposted fromgoniewicz goniewicz viaarizonadream arizonadream
3079 69db 390

ms–class:

💋💋

Reposted fromprettywomen prettywomen viaarizonadream arizonadream
2383 b3d1 390
Reposted fromfreakish freakish viamyszkaminnie myszkaminnie

April 12 2017

Przypominam sobie spojrzenie, jakie mi rzucił odchodząc. Wyrażało wszystko to, co przemyślał ostatniej nocy. Wolałabym, żeby był taki jak inni mężczyźni i potrafił wygadać, co go w środku dręczy. Wtedy można by mu odpowiedzieć i wyperswadować niejedno. Ale co zrobić z mężczyzną, który tylko patrzy?
— Lucy Maud Montgomery, "Ania z Zielonego Wzgórza"
Reposted fromcudoku cudoku viacytaty cytaty

April 11 2017

4977 1559 390
Reposted fromsoupdujour soupdujour viaawaken awaken
- Miłości się nie wybiera. - Ale sposób miłości owszem. Niektórych można kochać tylko z daleka.
— Plotkara S05E12
Reposted frombrzask brzask viazycienaspsuje zycienaspsuje

April 09 2017

Haruki Murakami, Norwegian Wood
Reposted fromgdziejestola gdziejestola viaunmadebeds unmadebeds
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl