Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

November 15 2019

7973 335e 390
Reposted fromheavencanwait heavencanwait viaunusual unusual
Uśmiechnij się do siebie. Obejmij ramionami. Bądź dla siebie dobra. Nawet jeśli dzisiaj chciałabyś po prostu zniknąć - zostań. Jutro też jest dzień. Wszystko będzie dobrze.
— Alice Bloom
Reposted fromMissTake MissTake vianoelya noelya
8019 0896 390
Reposted fromEtnigos Etnigos viaMargheRita86 MargheRita86
3748 e983 390
Reposted fromHypothermia Hypothermia vianowaczi nowaczi

November 07 2019

0338 8c8c 390
3360 5801 390
Reposted fromteijakool teijakool viahormeza hormeza
Ile
Ile
no ile jeszcze
ile
nim powiem w końcu
nareszcie.
— Mateusz Kurcewicz, Chwilomyśli
Reposted fromlovvie lovvie vianiewypowiedzenia niewypowiedzenia
To bardzo trudne, kochana. Wiedzieć to, co wiesz, i nie móc nic z tym zrobić.
— Jodi Picoult - Już czas
Reposted fromnacpanaa nacpanaa vialeniwieec leniwieec

Jeżeli skrzywdziłem kogoś, w jakikolwiek sposób,
Świadomie czy nieświadomie
Z powodu mojego własnego zamętu
Proszę o wybaczenie.

Jeżeli ktokolwiek skrzywdził mnie w jakikolwiek sposób,
Świadomie czy nieświadomie
Poprzez ich własny zamęt
Wybaczam im.

I jeżeli istnieje sytuacja,
W której nie jestem jeszcze gotowy przebaczyć,
Wybaczam to sobie.

Za wszelkie momenty, kiedy krzywdzę siebie,
Negowanie siebie, wątpienie w siebie, bagatelizowanie siebie,
Osądzanie siebie lub bycie niemiłym dla siebie
Z powodu mojego własnego zamętu
Wybaczam sobie.


— Buddyjska modlitwa przebaczenia
Reposted fromkitana kitana viakrolewnabalonowa krolewnabalonowa

November 03 2019

5953 43a2 390
Reposted fromseaweed seaweed viaAboutToday AboutToday
Już się nie obwiniaj. Postępowałaś wtedy tak, jak potrafiłaś.
— "Emocjonalni"
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viajoannem joannem
Są wieczory, gdy zastanawiamy się, czy Ci z którymi już nie rozmawiamy, myślą czasem o nas.
2991 fa51 390
Reposted fromcroiea croiea viamarcinmarcin marcinmarcin
7751 0533 390
Reposted frommrrru mrrru viajeszczenie jeszczenie
Ko­biety, które myślą, to naj­częściej te, o których się nie myśli.
— znalezione
Reposted fromzyciepopolsku zyciepopolsku viaMissMurder MissMurder
6380 1e69 390
Reposted fromEtnigos Etnigos viazapachsiana zapachsiana

November 02 2019

Nie wierzyłem w cuda, bo nawet jeśli się przydarzały, to nie mnie.
— K.N. Haner
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viaszarakoszula szarakoszula
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl