Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

March 26 2017

March 25 2017

9328 f9d2 390
Udawałem, że to nie było nic wielkiego, kiedy tak naprawdę złamało mi serce.
9316 b109 390
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viamyszkaminnie myszkaminnie
5590 d3ff 390
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viascorpix scorpix
3311 b058 390
Reposted fromcalifornia-love california-love viapomruki pomruki
Było mi obojętnie i bardzo pusto - tak musi być w oku cyklonu. Absolutna cisza w samym środku szalejącego żywiołu.
— Sylvia Plath “Szklany klosz” (via polskie-zdania)
Reposted fromglasgowkiss glasgowkiss viaaletodelio aletodelio

March 22 2017

Nie wierz nigdy, kiedy mówię, że nie chcę

— Myslovitz
Reposted fromMooonroe Mooonroe viapomruki pomruki

March 20 2017

6747 e3d4 390
Reposted fromretro-girl retro-girl viaunmadebeds unmadebeds
Pilnuj się, aby nikt cię nie lekceważył, nie zbywał ani po tobie nie deptał. Powiedz po prostu: Chwileczkę. Jestem warta wszystkiego, kochanie.
— Maya Angelou
Reposted frompieprzycto pieprzycto viapomruki pomruki

March 15 2017

5896 c777 390
Reposted fromretro-girl retro-girl viascorpix scorpix

March 12 2017

Każdego człowieka trzeba poznać trzy razy: 1) na osobności, 2) w towarzystwie, 3) kiedy jest pijany.
Reposted fromnormajeane normajeane viasexlovenmagic sexlovenmagic

Nie wierz nigdy, kiedy mówię, że nie chcę.

— Myslovitz
Reposted fromMooonroe Mooonroe viazycienaspsuje zycienaspsuje
To czasem trwa. To może nawet bardzo długo trwać - zanim się wszystko ułoży.
— T. Jansson
nie, nie oszukał mnie. oszukać mogą nas w sklepie. on mnie zawiódł. zwyczajnie zawiódł.
Reposted fromtereseek tereseek viazycienaspsuje zycienaspsuje
Wierzę, że śmiech jest najlepszym spalaczem kalorii. Wierzę w pocałunki, dużo pocałunków. Wierzę w bycie silnym, kiedy wygląda na to, że wszystko idzie w złym kierunku. Wierzę, że szczęśliwe dziewczyny są tymi najpiękniejszymi.
— Audrey Hepburn
Reposted fromniezwykla niezwykla viazycienaspsuje zycienaspsuje
- A spierdalaj.
- No ale wyrażaj się!
- Proszę spierdalać.
— kulturalnie
Reposted fromzenibyja zenibyja viazycienaspsuje zycienaspsuje
to niesamowite, że można przez jakiś czas rozmawiać z kimś non stop i nagle zamilknąć z dnia na dzień, by już więcej się nie odezwać.
Reposted fromnotenough notenough viazycienaspsuje zycienaspsuje

March 10 2017

Jestem wdzięczny wszystkim tym, którzy mi odmówili. Dzięki nim zrealizowałem cel samemu. 
— Albert Einstein
Reposted fromnacpanaa nacpanaa

March 08 2017

Reposted frombluuu bluuu viascorpix scorpix
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl