Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

November 15 2017

7176 c3fb 390
Independence Day March in Warsaw, 11th November 2017. 60k people
Reposted fromproddy proddy viascorpix scorpix

October 28 2017

5547 d678 390
5545 5073 390

October 24 2017

October 21 2017

Czasem litujemy się nad ludźmi, którzy nie mają litości ani dla siebie, ani dla innych.
— Emily Jane Brontë – Wichrowe Wzgórza
Reposted fromnyaako nyaako viacytaty cytaty
6424 df8c 390

- Emilie Hebert “Beauty&Food” 

"Kiedyś" to takie małe nigdy.
Reposted fromgoby goby viazycienaspsuje zycienaspsuje
7393 df12 390
Reposted fromintotheblack intotheblack viaawaken awaken

October 14 2017

3303 a5c6 390
J. Borszewicz „Pomroki”
Reposted fromwishyouwerehere wishyouwerehere viacytaty cytaty

October 03 2017

Gdy rozmyślasz o życiu musisz pamiętać o dwóch rzeczach: żadna ilość poczucia winy nie naprawi błędów przeszłości i żadna ilość nerwów nie jest w stanie zmienić przyszłości.
— (via pracownia-dobrych-mysli)
Reposted fromdivi divi viagdziejestola gdziejestola
1462 42ce 390

danger:

Cloud Atlas ( 2012 ) 

Są pewne pytania, których się nie zadaje z obawy przed odpowiedzią.
— Agatha Christie

September 30 2017

Kiedy człowiek za bardzo się z czegoś cieszy, zwykle się rozczarowuje.
— Casey Watson: "Chłopiec, którego nikt nie kochał"
Reposted frompensieve pensieve viakurdebele kurdebele
Zakochaj się, gdy będziesz gotowa, a nie samotna.
— tak mówią
Reposted frommysoul mysoul viagdziejestola gdziejestola
0965 0d9b 390
Reposted fromnyaako nyaako viagdziejestola gdziejestola
- Dziękuję panu za wszystko (...). Zwłaszcza za zaufanie, jakim mnie pan obdarzył.
- Za to się nie dziękuje - nie rozluźniał uścisku. - Tego się nie zawodzi.
— Antoni Libera, "Madame"
Reposted fromcudoku cudoku viagdziejestola gdziejestola
‒ A jak wytłumaczysz to, że potrzebowała aż pięciu lat, żeby uświadomić sobie, że ty jesteś mężczyzną jej życia? 

‒ Bo człowiek boi się silnych uczuć innych ludzi. Bo życie jest skomplikowane i często igra z nami, przysyłając nam dobrą osobę w złym momencie.
— G. Musso
Reposted fromswojszlak swojszlak viagdziejestola gdziejestola
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl