Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 20 2017

0667 3164 390
Reposted fromoll oll viaawaken awaken
Mogłem. Mogłem. Mogłem. Mogłem to, mogłem tamto. Wtedy, przez chwile, jak iskra, dopada mnie myśl, że może tak naprawdę nic nie mogłem.
— J. Żulczyk

June 17 2017

0326 e06b 390
Reposted fromsummer-vibes summer-vibes viascorpix scorpix
4053 24a2 390
Reposted fromsummer-vibes summer-vibes viascorpix scorpix

Chcę żebyś była dzielna. Nie wolno Ci się niczego bać.

— L. M. Montgomery
Haruki Murakami, Norwegian Wood
7060 cb46 390
Reposted frominfidelitas infidelitas viamyszkaminnie myszkaminnie
3665 ce8d 390
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viamyszkaminnie myszkaminnie
1196 df23 390
Reposted fromkarahippie karahippie viamyszkaminnie myszkaminnie

June 11 2017

0621 c949 390
Reposted fromcalifornia-love california-love viapomruki pomruki

June 07 2017

7840 fe5d 390
Kiedy masz depresję, ale i tak próbujesz się dobrze bawić.
Reposted fromGIFer GIFer viamore-than-a-memory more-than-a-memory

June 05 2017

0814 faed 390

thefuzzydave:

i will always reblog this. forever.

June 02 2017

3845 ee5f 390
Reposted fromkyte kyte vialonelypassenger lonelypassenger

May 31 2017

Potrzebowałam zmiany, potrzebowałam stać się kimś innym. Czułeś się tak kiedyś?
— 13 powodów- S01E09
Reposted frompastelowe pastelowe vianamehercarmen namehercarmen
3909 fcc4
Reposted fromwwannie wwannie vianamehercarmen namehercarmen

May 27 2017

Życzę Ci, abyś zapytana, czego brakuje Ci do szczęścia odpowiedziała: 'niczego'.
— Najlepsze cytaty - Nocne rozmyślania. Też ich nienawidzicie?

May 25 2017

Nie wybaczam.Nie wierzę w drugie, trzecie i dziesiąte szanse. jak ktoś raz Cię wydymał, zrobi to ponownie.
— Piotr C. POKOLENIE IKEA
Reposted frompanikea panikea

May 14 2017

3096 c4ba 390
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl