Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

March 01 2020

8783 c338 390
Reposted fromnyaako nyaako viacytaty cytaty

January 17 2020

Reposted fromshakeme shakeme viaczarnemajtki czarnemajtki
Sponsored post
Reposted bySchrammelhammelMrCoffeinmybetterworldkonikonikonikonikoniambassadorofdumbgroeschtlNaitliszpikkumyygittimmoejeschge
Jeśli jesteś dla kogoś ważną osobą, to traktuje Cię jak priorytet w swoim życiu.
— znalezione
Reposted fromheavencanwait heavencanwait viarudelubie rudelubie

January 11 2020

0308 a294 390
" Kiedy znowu nie chcesz znać kogoś, kogo kochasz tak " ...
Reposted fromyannim yannim vianotyourstrawberry notyourstrawberry

January 08 2020

Była to miłość od pierwszego wejrzenia, od ostatniego wejrzenia, od każdego, wszelkiego wejrzenia.

— W.Nabokov
Reposted fromyourtitle yourtitle viacytaty cytaty
5349 df31 390

December 28 2019

Szczęśliwi ludzie piją kawę i czytają książki.
— Mag­da­ Knedler
Reposted fromnacpanaa nacpanaa
6012 0969 390
Reposted fromtfu tfu viamyszkaminnie myszkaminnie
9311 162c 390
Reposted frompiehus piehus viamyszkaminnie myszkaminnie
0974 4b1a 390
Reposted frommiischa miischa viaszarakoszula szarakoszula
6574 ce55 390
Reposted frompiehus piehus viapomruki pomruki

ourbodiesglow:

me as hell

Reposted fromweightless weightless viamyszkaminnie myszkaminnie
1494 f311 390
Reposted fromkulamin kulamin viaBetterDays BetterDays

December 11 2019

November 15 2019

7973 335e 390
Reposted fromheavencanwait heavencanwait viaunusual unusual
Uśmiechnij się do siebie. Obejmij ramionami. Bądź dla siebie dobra. Nawet jeśli dzisiaj chciałabyś po prostu zniknąć - zostań. Jutro też jest dzień. Wszystko będzie dobrze.
— Alice Bloom
Reposted fromMissTake MissTake vianoelya noelya
8019 0896 390
Reposted fromEtnigos Etnigos viaMargheRita86 MargheRita86
3748 e983 390
Reposted fromHypothermia Hypothermia vianowaczi nowaczi
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.
(PRO)
No Soup for you

Don't be the product, buy the product!

close
YES, I want to SOUP ●UP for ...